Hívjon minket (Hé-Pé 9-14)

Üzleti feltételek

Szabadúszó

Bc. Jan Plaček

székhelye: Okružní 361/14 Píšt', 74718 Píšt', Cseh Köztársaság (Czech republic)

ID: 03725341

VAT: CZ9701175913

Számlaszám: CZ65 2010 0000 0025 0113 2764

info@momanio.hu

+36 1 445 2687

a Hlucinban vezetett kereskedelmi nyilvántartásba bejegyezve

a www.momanio.hu internetes címen található online áruházon keresztül történő értékesítésre.

Bevezető rendelkezések


1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a Jan Plaček, székhelye: Okružní 361/14 Píšt', azonosító száma: 03725341, a Hlučínban vezetett kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzett kereskedő (a továbbiakban: "Eladó") által folytatott kereskedelemre vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételek a 89/2012. sz. törvény 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozzák, Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) alapján az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: Vevő) között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: Adásvételi Szerződés) kapcsán vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogok és kötelezettségek. Az online áruházat az Eladó a www.momanio.hu címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház felület") keresztül üzemelteti.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem alkalmazandók, ha az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az árubeszerzés során üzleti tevékenysége vagy önálló szakmája gyakorlása során jár el.

1.3 Az adásvételi szerződésben az általános szerződési feltételektől eltérő rendelkezésekről lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4 A feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az általános szerződési feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi megállapodás cseh nyelven is megköthető.

1.5 Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.


2.1 A Vevő a Weboldalon elvégzett regisztrációja alapján hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: "felhasználói fiók"). Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő közvetlenül a Webáruház webes felületéről regisztráció nélkül is rendelhet árut.

2.2 A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést egy felhasználónév és egy jelszó biztosítja. A Vevő köteles megőrizni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát.

2.4 A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5 Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő több mint 1 évig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit.

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása vagy harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

Az adásvételi szerződés megkötése
3.1 Az áruknak az üzlet webes felületén történő bemutatása tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk tekintetében. A Polgári Törvénykönyv 1732. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

3.2 Az üzlet webes felülete tartalmazza az árucikkekre vonatkozó információkat, beleértve az egyes árucikkek árát és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az árucikkek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megállapított feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3 Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat a Cseh Köztársaság területén belül szállítják ki.

3.4 Az áruk megrendeléséhez a Vevőnek ki kell töltenie a Webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza:

3.4.1.a megrendelt árukat (a megrendelt árukat a vevő "helyezi be" az üzlet webes felületének elektronikus kosarába),

3.4.2.az áru vételárának fizetési módját, a megrendelt áru szállításának kívánt módját, és

3.4.3.az áruk szállításával kapcsolatos költségekről szóló információk (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").

3.5 Mielőtt a Megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevőnek lehetővé kell tenni, hogy ellenőrizze és módosítsa a Vevő által a Megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevő azon képességét, hogy a Megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a "küldés" gombra kattintva elküldi a megrendelést az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.

3.6 A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (pl. írásban vagy telefonon).

3.7 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

3.8 A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távoli kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és azok nem térhetnek el az alapdíjtól.

3.9 A weboldalon található összes kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál. Az üveg alakja nem feltétlenül egyezik meg pontosan a képen láthatóval.

Az áruk ára és a fizetési feltételek
4.1 A Vevő az Áruk árát és az Áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

utánvétellel a Vevő által a megrendelésben megadott helyen;

átutalással az Eladó CZ65 2010 0000 0025 0113 2764 számú, a FIO Banka, Ostrava (a továbbiakban: "Eladó számlája") által vezetett számlájára;

4.2 A Vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az Eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3 Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4 Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes.

4.5 Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az Eladó számláján.

4.6 Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk) - a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek elküldenék. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.

4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem kombinálhatók.

4.8 Ha az üzletmenetben szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó nem hozzáadottértékadó-fizető. Az Eladó az adóigazolást - számlát - az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.

Visszalépés az adásvételi szerződéstől
5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint nem lehet elállni többek között a Vevő kívánságai szerint vagy a Vevő személyére módosított áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, a romlandó áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, valamint az áruktól, az olyan áru szállítására irányuló szerződésből, amely a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredett más áruval, olyan zárt csomagolású áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, valamint olyan hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására irányuló szerződésből, ha a fogyasztó az eredeti csomagolást megrongálta.

5.2. Az 5.1. cikkben említett esetet vagy bármely más olyan esetet kivéve, amelyben az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, azzal, hogy ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének időpontjától számít. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az Eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz elegendő egy SMS-t küldeni: Elállok az adásvételi szerződéstől és a rendelési számtól. Ezt követően munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot. A vevő az adásvételi szerződéstől való elállást az eladó üzleti címére vagy az eladó info@momanio.hu e-mail címére küldheti el,

5.3 Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés eleve érvényét veszti. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áruknak az Eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza szokásos postai úton.

5.4 A Szerződéstől való elállás esetén az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke alapján az Eladó a Vevő által a Vevőtől kapott pénzeszközöket a Vevőnek a Szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon köteles visszaadni, ahogyan az Eladó a Vevőtől megkapta azokat. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, feltéve, hogy a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkeznek további költségei. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a vevőnek visszafizetni, amíg a vevő vissza nem küldi neki az árut, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5 Az Eladó jogosult az áruban bekövetkezett kár miatt fennálló fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

5.6 Az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő el nem fogadta az árut. Ebben az esetben az Eladó köteles a vételárat a Vevőnek indokolatlan késedelem nélkül, késedelem nélkül, készpénzben a Vevő által megjelölt számlára visszatéríteni.

5.7 Ha a Vevőnek az áruval együtt ajándékot adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.

Az áruk szállítása és átadása
6.1 Abban az esetben, ha a Vevő külön kérésére a szállítás módjáról állapodnak meg, a Vevő viseli az ilyen szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden további költséget.

6.2 Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

6.3 Abban az esetben, ha a Vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.4 Az áru fuvarozótól történő átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Amennyiben a csomagolás sérültnek bizonyul, ami a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

6.5 A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áruszállítással kapcsolatban az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja.

A hibás teljesítésből eredő jogok
7.1. A felek jogaira és kötelezettségeire a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok tekintetében az alkalmazandó általános érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. §-ainak rendelkezései) az irányadók.

7.2 Az Eladó felel a Vevővel szemben azért, hogy az Áruk az átvételkor hibátlanok legyenek. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy a vevő az árut átvette:

7.2.1.az áru rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt, illetve a vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklám alapján elvárt jellemzőkkel,

7.2.2.az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó szerint használni kell, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,

7.2.3.az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy mintadarab alapján határozták meg,

7.2.4. az áruk a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak; és

7.2.5.az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

7.3 Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra, ha az alacsonyabb árban megállapodott hiba, az áru szokásos használatából eredő elhasználódás, a használt áruknak a vevő általi átvételkor az áru használatának vagy elhasználódásának megfelelő mértékű elhasználódásának megfelelő hiba, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.

7.4 Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt. A vevő a fogyasztási cikkek hibája miatt az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül érvényesítheti jogát.

7.5 A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó azon üzleti címén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, vagy az Eladó székhelyén vagy telephelyén. A reklamáció időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor az Eladó a reklamált árut a Vevőtől átveszi.

7.6 A felek egyéb, az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozhatja.

A felek egyéb jogai és kötelezettségei
8.1 A Vevő az Áruk tulajdonjogát az Áruk teljes vételárának kifizetésével szerzi meg.

8.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.

8.3 A fogyasztói panaszok peren kívüli kezelését az Eladó a info@momanio.hu elektronikus címen keresztül biztosítja. Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi.

8.4 Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árukat értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hivatal végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

8.5 A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

A személyes adatok védelme
9.1 A természetes személynek minősülő Vevő személyes adatainak védelmét a módosított, a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. sz. törvény biztosítja.

9.2 A Vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, lakcím, személyi azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím és telefonszám (a továbbiakban együttesen "személyes adatok").

9.3 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Személyes adatokat az Adásvételi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a Felhasználói fiók fenntartása céljából kezelje. Amennyiben a Vevő nem dönt másként, a Vevő hozzájárul ahhoz is, hogy az Eladó személyes adatokat kezeljen a Vevőnek szóló információk és kereskedelmi közlemények küldése céljából. A személyes adatok e cikk szerinti teljes körű feldolgozásához való hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában megakadályozná az adásvételi szerződés megkötését.

9.4 A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a webáruház webes felületén történő megrendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.

9.5 Az Eladó a Vevő személyes adatainak feldolgozását harmadik fél adatfeldolgozóra bízhatja. Az árukat szállító személyek kivételével az Eladó a személyes adatokat a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik félnek.

9.6 A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig történik. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon történik.

9.7 A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatták arról, hogy a személyes adatok megadása önkéntes.

9.8 Amennyiben a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy az Adatfeldolgozó (9.5. cikk) a személyes adatainak olyan kezelését végzi, amely ellentétes a Vevő magán- és magánéletének védelmével vagy a törvénnyel, különösen, ha a személyes adatok a kezelés célját tekintve pontatlanok, a Vevő jogosult:

9.8.1. kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,

9.8.2.követelheti, hogy az eladó vagy a feldolgozó orvosolja a helyzetet.

9.9 Ha a vevő tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó köteles azt megadni neki. Az Eladó jogosult az előző mondat szerinti információszolgáltatásért ésszerű díjat felszámítani, amely nem haladhatja meg az információszolgáltatáshoz szükséges költségeket.

10. Kereskedelmi kommunikáció küldése és sütik tárolása

10.1 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére.

10.2.A Vevő hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás és az Eladó adásvételi szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése a Vevő számítógépén tárolt sütik nélkül is lehetséges, a Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

11. Hogyan kell eljárni a panasszal kapcsolatban

Kérjük, hogy az árut jól csomagolja be, és utánvét nélkül küldje el Jan Plaček, Okružní 361/14, 747 18 Píšt' címére, és jelölje meg a "COMPLAINT" (panasz) szóval. Panaszát 25 napon belül feldolgozzuk.

12. Záró rendelkezések

12.1.Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.

12.2 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3. Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4.Az Eladó elérhetőségei: szállítási cím Jan Plaček, Okružní 361/14. 74718 Píšt', e-mail cím info@momanio.hu, telefonszám +36 1 445 2687.

 

Píšť, 9.4.2020